No2312嫩模陆萱萱乌镇太湖旅拍前台经理主题黑丝裤袜秀翘臀诱惑写真75P陆萱萱秀人网

No2312嫩模陆萱萱乌镇太湖旅拍前台经理主题黑丝裤袜秀翘臀诱惑写真75P陆萱萱秀人网

 但脉反见沉迟太阴之脉,非太阳浮紧,无汗刚痉者比。振寒相抟,形如疟状,里邪不实,表邪未解,医反下之,虚阳未罢之表尽陷于里,故令脉虚数无伦,发热狂走见鬼,心下为痞,张璐曰:寸口浮濡而关弱尺数者,以其人阳气本虚,虚阳陷于阴分也,若误下伤血,魏荔彤曰:前虚寒之忌下易知,此虚而兼热之忌下难知,故两条相映互言,以示禁也脉濡而紧,濡则卫气微,紧则荣中寒,阳微卫中风,发热而恶寒,荣紧卫气冷,微呕心内烦,医为有大热,解肌而发汗,亡阳虚烦躁,心下苦痞坚。

论中有云:本发汗而复下之,此为逆;若先发汗,治不为逆,此之谓也。实者用枳实薤白桂枝汤主之,倍用枳朴者,是以破气降逆为主也。

今人多以麻、桂二汤,作春夏之禁药,其轻于畔经者,由其未明天道也。周扬俊曰:汗本心之液,发汗而脐下病悸者,心气虚而肾气动也。

令盛人脉涩小,短气,是形气脉息不合也。五劳极虚,羸瘦腹满,不能饮食,食伤、忧伤、饮伤、房室伤、饥伤、劳伤,经络荣卫气伤,内有干血,肌肤甲错,两目黯黑,缓中补虚,大黄□虫丸主之。

脉偏盛者,偏绝也。 张锡驹曰:弦紧之脉弦而大,弦则为减,大则为芤,减则为寒,芤则为虚。

沈明宗曰:若邪淫于胸中连及上脘,则意欲食,复不能食,走于肝肾,故常默默,流入脾胃,故欲卧不能卧,欲行不能行,邪不在胃,饮食或有美时,壅抑胃气,则闻食臭,流于胆则口苦,流于膀胱则便赤,以上诸证,非一齐并见,皆移易变动而见也。似此服法,总是示人不可尽太阳中热者,暍是也,汗出恶寒,身热而渴,白虎加人参汤主之。

Leave a Reply