No098嫩模伍月私房白色吊带背心配白色内裤秀完美身材诱惑46P伍月轰趴猫

No098嫩模伍月私房白色吊带背心配白色内裤秀完美身材诱惑46P伍月轰趴猫

此与结胸不相类。 目中不了了,即目不明也。

造化汗液,皆阳气也。又有热气拥郁,上下不得通而哕者,轻则和解疏利,重则温散。

 水浆不下,胃气绝也,死。里有邪不下之,其邪何从而出?

久病者,过经不解,坏证也。此为阴经直中真阴寒证,不从阳经传入,谓之阴厥也,轻则理中汤,重则四逆汤温之,勿令误也。

此四逆为剂,不为不重于麻黄附子细辛汤也。吐、汗、下后虚烦,心下痞满,气上冲胸,头眩,身为振摇,茯苓桂枝白术甘草肾伤寒,表里无热,但烦愦,不欲见光明,有时腹痛,其脉沉细,四逆汤。

 若此不明,则阴阳表里虚实,何以别之。如头痛恶寒,加羌活、防风各一钱。

Leave a Reply